top of page

PROGRAMJAINK

AKTUÁLIS PROGRAMOK   DECEMBER

Ebben a hónapban Urunk születésére készülünk. Egyházi évünk kezdetén az adventi időszak áll, mely Karácsony méltó megünneplésére készít elő. Az Advent az Úr 4 eljövetelét állítja szemünk elé: először a megtestesülésben, másodszor a kegyelemben, harmadszor a halálunkban, negyedszer az ítéletkor jön el, és készülni kell az eljövetelére. Kiemelkedő napjai a 3., Gaudete vasárnap és a december 17-24. közötti hét. 

 

Decemberben az alábbi programokra hívjuk:

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK

Advent vasárnapjainak esti szentmiséjét ünnepi gyertyagyújtással kezdjük.

 

Az első gyertya meggyújtásakor végiggondolhatjuk azokat a próféciákat, amik a Messiás eljövetelét előre meghirdették.

A második gyertya arra emlékeztet minket, ahogy az angyal hírül adta Máriának, majd Józsefnek is az örömhírt, hogy ők nevelhetik fel Isten Fiát, Jézust.

A harmadik héten, amikor felgyulladnak immár három gyertya lángjai, arra a világosságra gondolhatunk, ami a pásztorokat is megvilágította. Eljött a világ világossága, és a sötétségből szabadulást hozott mindannyiunknak.

Amikor pedig a negyedik gyertya lángja is felragyog, eszünkbe juthat a napkeleti bölcseket vezető betlehemi csillag ragyogása.

HAJNALI SZENTMISE – RORÁTÉ

Advent köznapjain, hétfőtől péntekig, reggel 6 órától hajnali szentmisét ünneplünk templomunkban.

 

A hajnali mise vagy más néven angyalmise, adventben pirkadat előtt, hagyományosan 6 órakor bemutatott szentmise, a Megváltó várásának és a Mária-tiszteletnek a nép által megszeretett megnyilvánulása.

SZÁLLÁST KERES A SZENTCSALÁD ÁJTATOSSÁG

December 15 és 23. közötti esti szentmisék végén, a templomban közösen imádkozzuk ezt az ájtatosságot.

 

A szentcsalád-járás a magyar nép körében a leginkább elterjedt adventi ájtatosság. Az osztrák eredetű szokás egyházi kezdeményezésre honosodhatott meg hazánk területén.

KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR

Karácsony, Jézus Krisztus megtestesülésének ünnepe, a keresztény ünnepek egyik legnagyobbika.

 

A Karácsony mindenekelőtt annak az isteni szeretetnek az ünnepe, amely nyilvánvalóvá lett a mi Urunk Jézus Krisztus test szerinti születésében.
De a karácsonyi liturgia a Fiúisten örök születését is ünnepli, azt a misztériumot, hogy a második isteni személy öröktől fogva születik az Atyától, és hogy a szeretet, amely közöttük áramlik, maga a Szentlélek.
Vagyis a Karácsony lényege annak a ténynek az elragadtatott imádása, hogy Isten „befelé” maga a Szeretet, és ezért „kifelé”, a világ felé sem lehet más, mint Szeretet.

A karácsonyi ünnepi szentmisék rendjéről

  

 

tudhat meg többet.

HÁZSZENTELÉS

December 26 és 30. között otthonukban szeretnénk felkeresni a ránkbízottakat. Ezen látogatás alkalmával Isten áldását is kérnénk hajlékukra, családjukra.

 

A házszentelés a szentelmények körébe tartozik: olyan szent jelek és hozzájuk kötődő imák ezek, amelyek jelzik Isten cselekvését, és előkészítik lelkünket annak befogadására különböző élethelyzetekben.

Jó alkalom lehet a házszentelés a család és a plébánia (valamelyik) papjának baráti találkozására.

A  házszentelés beosztásáról és mibenlétéről

  

 

tudhat meg többet.

ÉVVÉGI HÁLAADÁS

December 31-én 18:00 órától ünnepi szentmisét celebrálunk, melynek keretében hálát adunk a 2022-es polgári évért, ugyanakkor beszámolunk ez évi megvalósításainkról.

21:00 órától imában és böjtben töltött virrasztás kezdődik altemplomunkban, 23:45-től rövid imát végzünk a templomban, mely éjfélkor szentségi áldással ér véget. Ezzel az áldással és jó reménnyel "lépünk át" az Újesztendőbe.

 

A polgári év utolsó estején emberként jobban szembesülünk mint máskor azzal, hogy igazából csupán időutazók vagyunk e Földön. Mögöttünk a múlt, előttünk az ismeretlen jövő, mi pedig a jelenben próbálunk a jövőbe tekinteni úgy, hogy nem feledkezünk meg a múltról. A hívő emberek ilyenkor arra is gondolnak, hogy az időnek értéke, értelme és súlya van. Megajándékozottak vagyunk, ezért hálát adunk Istennek azért, amivel az elmúlt esztendőben elhalmozott bennünket.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

A programkínálat mindig a találkozásra ad lehetőséget. A találkozás mindig ünnep. Úgy törekszünk programot szervezni, hogy az a találkozásra adjon lehetőséget.

 

Minden héten az alábbi programokra hívjuk:

LITURGIKUS PROGRAMOK

A liturgia egy vallási csoport által végzett szokásos – hagyományban gyökeredző, előírás alapján végzett, rendszerbe foglalt imádságsor és szertartásrend – nyilvános tisztelet, imádatistentisztelet.

 

Az alábbi liturgikus programokra hívjuk:

Vasárnap 

Hétfő   

Kedd 

 

Szerda

 

Csütörtök 

 

Péntek

Szombat

9:00, 11:00 és 18:00

6:00

6:00 és 18:00

17:00

6:00 és 18:00

17:45

6:00 és 18:00

17:00

6:00 és 18:00

18:00

vasárnapi szentmise

szentmise

szentmise

szentségimádás

szentmise

zsolozsma

szentmise

szentségimádás

szentmise

előesti szentmise

LELKISÉGI PROGRAMOK

A katolikus lelkiségi mozgalmak olyan közösségek, amelyek a Római Katolikus Egyház tanítását követve, a szerzetesrendek és a különféle társulatok, egyesületek mellett újabb alternatívát kínálnak a katolikus hit megélésének területén.

Mai meghatározás szerint egy lelkiség, mozgalom olyan közösség, ahol elsődlegesen világi hívek, bizonyos nem-plébániai strukturáltsággal, meghatározott lelki karizmát követve, az egyetemesség egyfajta távlatával élik meg kereszténységüket.​

 

Lelkiségi csoportjaink az alábbi programokra hívják:

Vasárnap 

Hétfő   

Kedd 

 

Szerda

 

Csütörtök 

 

Péntek

Szombat

18:00

19:30

17:00

18:00

18:00

18:00

17:00

18:00

18:00

Élet a Lélekben találkozó

GYEREK- ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK

Plébániai foglalkozásainkon pedagógusok segítségével próbálunk segíteni a szülőknek a nevelés nyújtotta nehézségekbe.

Programjaink és nevelésünk célja a harmonikus személyiség kialakításán túl olyan irányt mutatni a gyermek számára, amihez élete minden szakaszában visszatérhet és meríthet.

 

A gyerekeket és fiatalokat hetente az alábbi foglalkozásokra hívjuk:

Kedd 

 

Szerda

Csütörtök 

Vasárnap

16:00

 

16:15

16:00

17:00

19:00

 

óvodások, előkészítősök,

I–II. osztályosok

III. osztályosok (elsőáldozók)

IV–VII. osztályosok

gyerekkórus

fiatalok (ifjúsági csoport)

PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK

Heti programjainkról aktuális információt

hirdetéseinkben talál, melyet

  

 

érhet el.

bottom of page