PROGRAMJAINK

AKTUÁLIS PROGRAMOK   JANUÁR

Ebben a hónapban Urunk születésére készülünk. Egyházi évünk kezdetén az adventi időszak áll, mely Karácsony méltó megünneplésére készít elő. Az Advent az Úr 4 eljövetelét állítja szemünk elé: először a megtestesülésben, másodszor a kegyelemben, harmadszor a halálunkban, negyedszer az ítéletkor jön el, és készülni kell az eljövetelére. Kiemelkedő napjai a 3., Gaudete vasárnap és a december 17-24. közötti hét. 

 

Januárban az alábbi programokra hívjuk:

KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR

Karácsony, Jézus Krisztus megtestesülésének ünnepe, a keresztény ünnepek egyik legnagyobbika.

 

A Karácsony mindenekelőtt annak az isteni szeretetnek az ünnepe, amely nyilvánvalóvá lett a mi Urunk Jézus Krisztus test szerinti születésében.
De a karácsonyi liturgia a Fiúisten örök születését is ünnepli, azt a misztériumot, hogy a második isteni személy öröktől fogva születik az Atyától, és hogy a szeretet, amely közöttük áramlik, maga a Szentlélek.
Vagyis a Karácsony lényege annak a ténynek az elragadtatott imádása, hogy Isten „befelé” maga a Szeretet, és ezért „kifelé”, a világ felé sem lehet más, mint Szeretet.

A karácsonyi ünnepi szentmisék rendjéről

  

 

tudhat meg többet.

HÁZSZENTELÉS

December 26 és 30. között otthonukban szeretnénk felkeresni a ránkbízottakat. Ezen látogatás alkalmával Isten áldását is kérnénk hajlékukra, családjukra.

 

A házszentelés a szentelmények körébe tartozik: olyan szent jelek és hozzájuk kötődő imák ezek, amelyek jelzik Isten cselekvését, és előkészítik lelkünket annak befogadására különböző élethelyzetekben.

Jó alkalom lehet a házszentelés a család és a plébánia (valamelyik) papjának baráti találkozására.

A  házszentelés beosztásáról és mibenlétéről

  

 

tudhat meg többet.

ÉVVÉGI HÁLAADÁS

December 31-én 18:00 órától ünnepi szentmisét celebrálunk, melynek keretében hálát adunk a 2021-es polgári évért, ugyanakkor beszámolunk ez évi megvalósításainkról.

21:00 órától imában és böjtben töltött virrasztás kezdődik altemplomunkban, 23:45-től rövid imát végzünk a templomban, mely éjfélkor szentségi áldással ér véget. Ezzel az áldással és jó reménnyel "lépünk át" az Újesztendőbe.

 

A polgári év utolsó estején emberként jobban szembesülünk mint máskor azzal, hogy igazából csupán időutazók vagyunk e Földön. Mögöttünk a múlt, előttünk az ismeretlen jövő, mi pedig a jelenben próbálunk a jövőbe tekinteni úgy, hogy nem feledkezünk meg a múltról. A hívő emberek ilyenkor arra is gondolnak, hogy az időnek értéke, értelme és súlya van. Megajándékozottak vagyunk, ezért hálát adunk Istennek azért, amivel az elmúlt esztendőben elhalmozott bennünket.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

A programkínálat mindig a találkozásra ad lehetőséget. A találkozás mindig ünnep. Úgy törekszünk programot szervezni, hogy az a találkozásra adjon lehetőséget.

 

Minden héten az alábbi programokra hívjuk:

LITURGIKUS PROGRAMOK

A liturgia egy vallási csoport által végzett szokásos – hagyományban gyökeredző, előírás alapján végzett, rendszerbe foglalt imádságsor és szertartásrend – nyilvános tisztelet, imádatistentisztelet.

Vallási jelenségként a liturgia eljárásmód, ami lehetőséget kínál a szenttel közös érzelmi, lélektani hatás átéléséhez, ebben való közös részvételt jelent; esetleg kapcsolatot teremt az istenséggel, valamint a többi résztvevővel; miközben dicséret, hálaadás, kérés, vagy bűnbánat kifejezései is elhangzanak. Szorosabb értelemben a liturgia vallási szertartások egy meghatározott része.

Minden vallási csoportban találunk előírást a megfelelő időben és sorrendben végzett vallási szolgálatokra, közös imádságokra, a szertartásrendre; de nem minden vallási szertartás, tevékenység, vagy rítus liturgia.

 

Az alábbi liturgikus programokra hívjuk:

Vasárnap 

Hétfő   

Kedd 

 

Szerda

 

Csütörtök 

 

Péntek

Szombat

9:00, 11:00 és 18:00

7:30

7:30 és 18:00

17:00

7:30 és 18:00

7:15 és 17:45

7:30 és 18:00

17:00

7:30 és 18:00

18:00

vasárnapi szentmise

szentmise

szentmise

szentségimádás

szentmise

zsolozsma

szentmise

szentségimádás

szentmise

előesti szentmise

LELKISÉGI PROGRAMOK

A katolikus lelkiségi mozgalmak olyan közösségek, amelyek a Római Katolikus Egyház tanítását követve, a szerzetesrendek és a különféle társulatok, egyesületek mellett újabb alternatívát kínálnak a katolikus hit megélésének területén.

Mai meghatározás szerint egy lelkiség, mozgalom olyan közösség, ahol elsődlegesen világi hívek, bizonyos nem-plébániai strukturáltsággal, meghatározott lelki karizmát követve, az egyetemesség egyfajta távlatával élik meg kereszténységüket.​

 

Lelkiségi csoportjaink az alábbi programokra hívják:

Vasárnap 

Hétfő   

Kedd 

 

Szerda

 

Csütörtök 

 

Péntek

Szombat

18:00

19:30

17:00

18:00

18:00

18:00

17:00

18:00

18:00

Élet a Lélekben találkozó

GYEREK- ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK

Plébániai foglalkozásainkon pedagógusok segítségével próbálunk segíteni a szülőknek a nevelés nyújtotta nehézségekbe.

Programjaink és nevelésünk célja a harmonikus személyiség kialakításán túl olyan irányt mutatni a gyermek számára, amihez élete minden szakaszában visszatérhet és meríthet.

 

A gyerekeket és fiatalokat hetente az alábbi foglalkozásokra hívjuk:

Kedd 

 

Szerda

Csütörtök 

Péntek

Vasárnap

16:00

 

16:00

16:00

16:30

19:00

 

óvodások, előkészítősök,

I–II. osztályosok

III. osztályosok (elsőáldozók)

IV–VII. osztályosok

gyerekkórus

fiatalok (ifjúsági csoport)

PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK

Heti programjainkról aktuális információt

hirdetéseinkben talál, melyet

  

 

érhet el.