top of page
CSC_0306.JPG

Ima egyházközségünkért

Krisztus Király, egyházközségünk oltalmazója, hálát adunk Neked Egyházunkért. Köszönjük, hogy együtt haladva teljesebb kapcsolatba kerülhetünk Veled közösségünkben. Küldd áldásodat, hogy családjaink nemzedékről nemzedékre szeretetben, hűségben, egységben és békében éljenek.

Küldd áldásodat, hogy gyermekeink, akiket példaként állítottál elénk, készek legyenek meghallani hívó szavadat növekedve kedvességben és bölcsességben szüleik és mindannyiunk örömére.

Küldd áldásodat és tanítsd fiataljainkat, hogy nálad keressék örömüket és boldogságukat és Benned találják meg életük útját. Vezesd őket a szentségek vétele által, hogy ki tudjanak tartani a hitben. Tedd szabaddá értelmüket és gyújtsd lángra szívüket.

Küldd áldásodat a szülőkre. Segítsd őket, hogy hűségük, szeretetük és munkájuk által növekedjék és boldoguljon családjaink élete. Add, hogy az édesanyák örömmel vállalják és neveljék a gyermekeket, tanítsák imádkozni és ismertessék meg velük igazságaidat és parancsaidat. Az édesapák szavuk és példájuk által gyermekeik számára a hit tanúi legyenek.

Küldd áldásodat a nagyszülőkre, hogy örömüket leljék gyermekeik és unokáik életében, munkájában, sikerében, és az imádságban kitartva támogassák őket a világban való tanúságtételükben.

Küldd áldásodat az idősekre és betegekre, hogy a Te szenvedésedből, keresztedből és feltámadásodból erőt és vigasztalást merítve, ajánlják szenvedésüket és imáikat szeretteik megszentelődéséért.

Küldd áldásodat elöljáróinkra, nevelőinkre, lelkipásztorainkra, hogy Jézus példájából tanulva, mint jó pásztorok vezessenek, tanítsanak és gyógyítsák testi-lelki sebeinket. Segíts bennünket, hogy észrevegyük és felkaroljuk azokat, akik perifériára szorultak, adj bátorságot és nagylelkűséget elmenni a határokig.

Légy irgalmas Ura és bírája azoknak, akik a Te országod örömében reménykedve költöztek el közösségünkből és add nekik, hogy minél előbb eljussanak szent színed boldogító látására.

Urunk Jézus Krisztus! Hallgasd meg imánkat, melyet égi édesanyánk, Boldogságos Szűz Mária közbenjárására terjesztünk Eléd és segíts, hogy közösségünkben mielőbb megvalósuljon Isten Országa, ahol Te vagy az Úr és Király a mi szíveink fölött. Ámen.

Elegant minimalistic logo with lighthouse for seafood cafe.jpg

Közvetítésünket az alábbi képre kattintva érheti el

Szentmiseközvetítések-2021.jpg
bottom of page