top of page
Elegant minimalistic logo with lighthouse for seafood cafe.jpg

Egyházadó

Az Egyház elsődleges célja az evangélium hirdetése és az emberek üdvösségének szolgálata.

Ez lelki feladat. De mint minden közösségnek, Egyházunknak is céljai eléréséhez szüksége van intézményekre is. Templomokat, plébániaépületeket épít és tart fenn, közösségi programokat szervez, szociális-karitatív feladatokat lát el.

A plébánia működtetésének anyagi feltételeit nekünk, hívőknek, kell biztosítanunk.

Az egyházi hozzájárulás, vagy népiesen „egyházadó” az egyházközség működéséhez való személyes hozzájárulás, melyet minden 18. életévét betöltött, személyi jövedelemmel rendelkező (fizetés, nyugdíj) egyháztagnak lelkiismereti, sőt egyházjogi kötelessége fizetni. Az ebből befolyó összeg képezi egyházközségünk legfontosabb bevételét.

A 2000. szeptember 29-én lezárult Főegyházmegyei Zsinat törvényerőre emelt rendelkezése: 

„A hívek érezzék kötelességüknek, hogy évi nettó jövedelmük legalább 1%-át ajánlják fel hozzájárulásként saját plébániájuk javára. A plébánosok vezessék be ezt mindenütt.” Ezen rendelkezést főegyházmegyénk érseke az 1805/2022. számú rendeletével megerősítette.

Egyházközségünk képviselőtestülete, az Egyháztanács megerősítette a Főegyházmegyei Hatóság fentebb vázolt rendelkezését. 

Egyben meghatározta azt a minimumot amit minden egyházközségünkhöz tartozó személyi jövedelemmel rendelkező hívőnek figyelembe kell vennie. Ennek értelmében, ha valaki nem tud eleget tenni az 1% kötelezettségének, akkor a minimálisan elvárt összeg az érvényben lévő nettó minimálbér 0,5%-a, azaz 80 lej. 

Az egyházi hozzájárulás befizetése a Plébániahivatalban történik. A befizetett összeget bevezetjük nyilvántartásunkba és arról hivatalos nyugtát adunk.

Történhet banki utalással számlaszámunkra. Kérjük, hogy az utaláskor tüntessék fel a pontos nevet és lakcímet, a családlapra való átvezetés végett.

Személyi jövedelemadója 3,5%-a

Országunk törvénye megengedi, hogy minden jövedelemmel rendelkező személy szabadon döntsön adója 3,5%-ról.

 

Kérjük, rendelkezzen adója 3,5%-ról plébániánk vagy egyesületeink javára!

bottom of page