Fokoláre Mozgalom

 » Fokoláre Mozgalom

A Fokoláre Mozgalom

Tombolt a II. Világháború, amikor az erőszak és a gyűlölet közepette megszületett ez a mozgalom, mely Jézus végrendeletétől ihletetten, az egység és az egyetemes testvériség megvalósítását tekinti legfőbb céljának.

1943-ban Chiara Lubich és első társnői újra fölfedezték az evangéliumot, és elkezdték együtt megvalósítani. Személyes és közös életük nem sokára jelentősen megváltozott. Az első kis csoport nagyon hamar mozgalommá szélesedett. Így született egy kis „nép”, mely először Olaszországban, Európában, aztán világszerte elterjedt különböző népek, fajok, kultúrák között. A legkülönbözőbb foglalkozású, különböző társadalmi rétegekhez tartozó, különböző vallású vagy nem vallásos meggyőződésű emberek kötelezték itt el magukat, hogy egy szolidálisabb, egyesült világ magját alkossák.

Hazánkba a 70-es évek végén jutott el, és az akkori kommunista rendszer nem bírta megakadályozni terjedését.

Új lelkiségi irányzatról van itt szó, mely az evangéliumi szeretetet állítja középpontba, ebből született egy lelkiségi és társadalmi megújulási mozgalom. Az egység lelkisége néven emlegetik, mely kifejezetten közösségi lelkiség.

Tagjai élik az új evangelizációt azzal, hogy a havi Életige (az evangélium egy mondatához fűzött gondolatok) gyakorlatba ültetése által elsősorban önmagukat evangelizálják, de életvitelük, közösbe tett tapasztalataik hatással vannak a velük kapcsolatba kerülő emberekre is. Korosztály és hivatás szerinti kiscsoportos találkozókon mélyitik el a és élik a Mozgalomra kifejezetten jellemző közösségi lelkiséget, és ennek kisugárzásaként tágabb körű találkozókat is szerveznek: pl. Máriapolikat, nyilt napokat, illetve nemzetközi rendezvényeket, mint pl. Családfesztivál, Genfest, Volontarifest, Run4unity stb.

Az idők folyamán különböző konkrét kezdeményezések születtek. Kulturális területen az Abba iskola, mely egy megújult kultúra kidolgozásán fáradozik; gazdasági téren a Közösségi Gazdaság terve, melyben több, mint 700 cég kötelezte el magát (köztük 5 hazánkbeli cég is); megszületett a Politikai Mozgalom az Egységért, egy új pedagógia, ezen kívül tanúságtevő városkák, szociális létesítmények, kiadók és folyóiratok működnek.

A Szentszék 1962-ben hagyta jóvá, majd 2007-ben ezt megerősítette az azóta történt fejlődésére nézve is.

Sepsiszentgyörgyön havi találkozóját a hónap második péntekén tartja a Krisztus Király Plébánián.