Élet a Lélekben Plébániai Imacsoport

 » Élet a Lélekben Plébániai Imacsoport

ÉLET A LÉLEKBEN PLÉBÁNIAI IMACSOPORT

Az imacsoport célja segítségére lenni személyes imával, imatámogatással, lelki tanáccsal reményüket vesztett, lelkibeteg, családi problémákkal és depresszióval küzdő, félelemben, kedélybetegségben, magányban élő, valamint szenvedélybeteg embertestvéreinknek. Évente két alkalommal szervezünk 9 hetes szemináriumot a hitben való megerősödésre. Ezek kezdési időpontja hamvazószerda előtti hétfő és szeptember utolsó hétfője. A plébánián minden héten, szerdán 19 órától tartunk imacsoport találkozót. Találkozóinkra mindenkit szeretettel várunk, akik szükségét érzik, hogy szabad imával forduljanak Istenhez. Ezen alkalmak végén személyes problémáinkra külön igényelhetünk imaszolgálatot. A heti találkozók programja a napi evangélium fölolvasásából, értelmezéséből, egyéni imákból, tanúságtételekből, a jelenlévőkért történő közös imákból és közös éneklésből áll.

Az Imacsoport Internetes oldala: http://www.eletalelekben.ro

Képek a 2010 április 10. -én tartott találkozóról: http://www.eletalelekben.ro/files/2010/2010foto/2010foto.html

Képek a 2011 -ben tartott találkozóról: http://www.eletalelekben.ro/files/2011/2011foto/2011foto.html