Isten hozta !


Dicsértessék a Jézus Krisztus!


Krisztusban szeretett testvérek!


 

 

„Gyertek, járjunk az Úr világosságában!” – szólítja föl Izajás próféta Jákob házát (Iz 2,5), és egyúttal minket is, hogy ebben az évben az igazság útjain járjunk. A hírközlő eszközöket követve kételyek születnek bennünk, hogy vajon az igazságot mondják nekünk, tudunk mindenről, amiről kellene? A kapott információk elegendőek ahhoz, hogy életünket békében és biztonságban élhessük? Sokat hangoztatják nekünk az alapvető jogainkat és ki is állnak mellette önjelölt politikusok, hangos prókátorok. Az igazsághoz való jogért még nem emelték föl hangjukat, nem vonultak utcára, vagy nem írták föl magukra, hogy „Je suis la vérité” – „én vagyok az igazság”. Esetleg karikatúrái lehetnének az igazságnak. A hazugság korszakát éljük, pénzért, sikerért, befolyásért árulják az érdeket, az igazság pedig zacskóba csomagolva.

Ezekben az időkben szükségünk van arra, Aki önmagát bátran nevezte igazságnak, mert az Ő országa nem ebből a világból való, és Aki azért jött, hogy tanúságot tegyen az igazságról. Igaz, hogy amikor Pilátus erről hall, akkor kiszalad a teremből, bírói székébe ül és mossa kezeit.

A járvány miatt mi is megtanultunk hatékonyan kezet mosni és reméljük is tőle, hogy lemossuk magunkról a vírust, a fertőzést, de elfelejtettük lelkünket megtisztítani, lelkiismeretünk szemét megmosni, hogy tisztán élhessünk és tisztán láthassuk az utat, melyen járnunk kell, hogy tisztán ejtsük a szavakat, melyeket ki kell mondanunk, hogy tiszta szívvel nézzünk azok szemébe, kik tekintetünk után sóvárognak.

Imádkozzunk és kérjük buzgón az Urat, hogy védjen bennünket, és segítsen, hogy ebben a megpróbáltatásokkal tele időkben az igazság gyümölcsét teremjük.

 

Imával, Dávid György plébános.

 


 

Ima az egyházközségért

 

Krisztus Király, egyházközségünk Ura irgalmazz nekünk.

 

Küldd áldásodat, hogy egyházközségünk és családjaink, nemzedékről nemzedékre szeretetben, hűségben, egységben és békében éljenek.

Küldd áldásodat, hogy kicsinyeink, a gyermekek, akiket annyira szerettél, megáldottál és példaként állítottad őket Atyád országának elérésében, az Isten félelmében, szeretetében, örömben éljenek és készek legyenek a Te szavadat, hívásodat meghallani és szüleik valamint közösségünk örömére növekedni kedvességben és bölcsességben.

Küldd áldásodat és tanítsd fiataljainkat, hogy hol keressék örömeiket és boldogságukat. Vezesd őket a szentségek vétele által az erényes élet útján, hogy megszentelődve és megerősödve ne térjenek le a jó útról. Lelked által segítsd, hogy Téged tartsanak útjuknak - aki az Atyához vezeted őket, igazságuknak - aki szabaddá teszed értelmüket és életüket - aki igazi örömre gyújtod szívüket.

Küldd áldásodat a szülőkre. Segítsd őket, hogy hűségük, szeretetük és munkájuk által növekedjék és boldoguljon családjaink élete. Add, hogy a férfiak, az édesapák szavuk és példájuk által a hit tanúi legyenek gyermekeik számára. A nők, az édesanyák örömmel vállalják és neveljék a gyermeket, tanítsák imádkozni és ismertessék meg velük a Te igazságaidat és parancsaidat.

Küldd áldásodat a nagyszülőkre, hogy örömüket leljék gyermekeik és unokáik életében, munkájában, sikerében és az imádságban kitartva támogassák őket a világban való tanúságtételükben.

Küldd áldásodat az idősekre és betegekre, hogy a te szenvedésedből, keresztedből és feltámadásodból erőt és vigasztalást merítve, ajánlják szenvedésüket és imáikat plébániánk híveinek megszentelődéséért.

Küldd áldásodat vezetőinkre, elöljáróinkra, pedagógusainkra, gyógyítóinkra, lelkipásztorainkra, hogy Jézus példájából tanulva, mint jó pásztorok vezessenek, tanítsanak és gyógyítsák testi-lelki sebeinket.

Légy irgalmas Ura és bírája azoknak, akik a Te országod örömében reménykedve költöztek el közösségünkből és add nekik, hogy minél előbb eljussanak szent színed boldogító látására.

Urunk Jézus Krisztus! Valljuk, hogy te vagy a világ, egyházközségünk és családjaink Királya. Hallgasd meg imánkat, melyet égi édesanyánkkal a Boldogságos Szűz Mária közbenjárásával terjesztünk eléd, és segíts, hogy közösségünkben mielőbb megvalósuljon Atyádnak országa, ahol Te vagy az Úr és Király a mi szíveink fölött. Ámen.

 

 

  


(Latogatoink szama 2009.09.08 18:00 ora ota: 373383)