Isten hozta !

 


 


 


 


 

Érseki körlevelek 2020

Főpásztori körlevél: az általános feloldozás engedélyezése (2020. március 21.)

További intézkedések a gyulafehérvéri főegyházmegyében a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében (2020. március 19.)

2020/III. körlevél (2020. március 13.)

2020/II. (2020. február 24.)

2020. / I. KÖRLEVÉL

 


 


 

Nagyböjt 4. vasárnapja – 2020. március 22.

 

 

 

1. A szükség állapot idején a szentmisék időpontja templomunkban vasárnap és hétköznap délután 17 óra, melyet a facebook-on és a krisztuskiraly.ro honlapon élőben közvetítjük.

 

Kérjük az idős testvéreket, hogy maradjanak odahaza és az internet, a Mária Rádió vagy a televízió segítségével kapcsolódjanak bele a szentmisékbe.

 

2. Az Egyházi Törvénykönyvünk 87. kán. 1. paragrafusának előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. A további intézkedésig a felmentést megadom a főegyházmegye területére! – közli a főpásztor.


 

3. Gyerekeink, fiataljaink és a bérmálásra készülők számára az iskolaszünet alatt nem lesznek foglalkozások a plébánián. Kedden a jegyes kurzus is elmarad.


 

4. A Romániai Püspöki Konferencia triduumot hirdetett meg Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére készülve, március 22 – 23 – 24-én, a járvány megszűnéséért. Ezekben a napokban imádkozzuk el a teljes rózsafüzért egyénileg vagy bekapcsolódva az Erdélyi Mária Rádió közvetítésébe 15 – 17 óra között. (www.romkat.ro, www.mariaradio.ro)


 

5. Szerdán, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Kérjük égi Édesanyánkat imádkozzék velünk és érettünk, hogy a járványt leküzdve, örömmel adhassunk hálát mennyei Atyánknak.


 

6. Lehetőség adódik, hogy a jövedelmük utáni adójuk 2%-val támogassák plébániánkat. A típusnyotatvány letölthető a krisztuskiraly.ro honlapról.


 

7. Kérjük azokat, akik tehetik, az egyházzal szembeni anyagi kötelezettségüket, egyházi hozzájárulásukat banki átutaláson keresztül fizessék be.

 

Plébániánk adatai:

 

Parohia Romano Catolică Sf. Gheorghe V.

 

Cod fiscal: 22223321

 

Cont bancar lei: BCR Sf. Gheorghe

 

Cod iban: RO90RNCB0124089803440001

 

 

 

Mindnyájuknak egy imában, családjuk körében eltöltött vasárnapot és kegyelemteljes nagyböjtöt kívánunk.

 

 

 

TOVÁBBI ÉRSEKI RENDELKEZÉSEK:

 

Szentségkiszolgáltatások:

 

Keresztség: Felfüggesztődik a szentség csoportos kiszolgáltatása.

 

A szentséget egyedi esetekben a szűk családi kör jelenlétében szolgáltassuk ki.

 

Házasság: szentmise nélkül történik, a házasulandók családtagjainak jelenlétében.

 

A temetés előtti virrasztás tilos. A szertartást a közvetlen családtagok jelenlétében végezzék.

 

Nincs gyászmise. Ajánljuk fel a híveknek, hogy a járvány elmúltával erre is sor kerül.

 

A papok a járvány miatt nem juthatnak be a kórházakba, ezért javasolják a kórházi kezelésre szorultaknak a tökéletes bánat felindítását, amely által a szükséghelyzetben elnyerhetik Isten bocsánatát.

 

A hívek gyóntatása továbbra se maradjon el. A szükséges óvintézkedések betartásával tegyük lehetővé a szabadtéri gyóntatást, ahol az előírások szerinti távolság betartható. Ajánlható a tökéletes bánat felindítása, hozzátéve azt, hogy aki ezt a lehetőséget választja, rendelkezzen a mielőbbi szentgyónás elvégzésének szándékával, (vö. 916. k.)

 

Arra buzdítok mindenkit, hogy életünk e nehéz időszakában kitartóan imádkozzunk az országunkban és az egész világon oly sok embert érintő járvány megszűnéséért. A megpróbáltatás időszakában erőt vehet rajtunk a félelem. Az elszigeteltség és a magány következtében felismerjük, hogy az életünket nem mi irányítjuk, nem a mi ellenőrzésünk alatt áll, szembesülünk saját identitásunkkal és a halál tényének gondolatával. Ne meneküljünk el, ha ránk törnek félelmeink, hanem bátorsággal és imádkozva nézzünk szembe mindezzel, Isten szerető kezébe helyezve magunkat és mindannyiunkat.

 

„Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, amíg a veszély el nem múlik”. (Zsolt 57,2)

 

 

 

Gyulafehérvár, 2020. március 19.

 

Gergely érsek

 


Ima az egyházközségért

 

Krisztus Király, egyházközségünk Ura irgalmazz nekünk.

Küldd áldásodat, hogy egyházközségünk és családjaink, nemzedékről nemzedékre szeretetben, hűségben, egységben és békében éljenek.

Küldd áldásodat, hogy kicsinyeink, a gyermekek, akiket annyira szerettél, megáldottál és példaként állítottad őket Atyád országának elérésében, az Isten félelmében, szeretetében, örömben éljenek és készek legyenek a Te szavadat, hívásodat meghallani és szüleik valamint közösségünk örömére növekedni kedvességben és bölcsességben.

Küldd áldásodat és tanítsd fiataljainkat, hogy hol keressék örömeiket és boldogságukat. Vezesd őket a szentségek vétele által az erényes élet útján, hogy megszentelődve és megerősödve ne térjenek le a jó útról. Lelked által segítsd, hogy Téged tartsanak útjuknak - aki az Atyához vezeted őket, igazságuknak - aki szabaddá teszed értelmüket és életüket - aki igazi örömre gyújtod szívüket.

Küldd áldásodat a szülőkre. Segítsd őket, hogy hűségük, szeretetük és munkájuk által növekedjék és boldoguljon családjaink élete. Add, hogy a férfiak, az édesapák szavuk és példájuk által a hit tanúi legyenek gyermekeik számára. A nők, az édesanyák örömmel vállalják és neveljék a gyermeket, tanítsák imádkozni és ismertessék meg velük a Te igazságaidat és parancsaidat.

Küldd áldásodat a nagyszülőkre, hogy örömüket leljék gyermekeik és unokáik életében, munkájában, sikerében és az imádságban kitartva támogassák őket a világban való tanúságtételükben.

Küldd áldásodat az idősekre és betegekre, hogy a te szenvedésedből, keresztedből és feltámadásodból erőt és vigasztalást merítve, ajánlják szenvedésüket és imáikat plébániánk híveinek megszentelődéséért.

Küldd áldásodat vezetőinkre, elöljáróinkra, pedagógusainkra, gyógyítóinkra, lelkipásztorainkra, hogy Jézus példájából tanulva, mint jó pásztorok vezessenek, tanítsanak és gyógyítsák testi-lelki sebeinket.

Légy irgalmas Ura és bírája azoknak, akik a Te országod örömében reménykedve költöztek el közösségünkből és add nekik, hogy minél előbb eljussanak szent színed boldogító látására.

Urunk Jézus Krisztus! Valljuk, hogy te vagy a világ, egyházközségünk és családjaink Királya. Hallgasd meg imánkat, melyet égi édesanyánkkal a Boldogságos Szűz Mária közbenjárásával terjesztünk eléd, és segíts, hogy közösségünkben mielőbb megvalósuljon Atyádnak országa, ahol Te vagy az Úr és Király a mi szíveink fölött. Ámen.

  


(Latogatoink szama 2009.09.08 18:00 ora ota: 32845)