top of page

Vedd a Szentlélek ajándékának jelét...

Április 7-én Kerekes László segédpüspök szolgáltatta ki a bérmálás szentségét egyházközségünk 75 fiatalja számára, akik az Egyház felnőtt tagjaivá váltak.

Szentbeszédét a püspök a zsoltáros szavaival kezdte ,,áraszd ránk lelkedet Istenünk, és megújítod a föld színét." (Zsolt 110.) Talán mindannyian érzékeljük, hogy megújulásra van szükség sok tekintetben a világban, de a világ nem tud magától megújulni, hanem mindannyian önmagunkkal kell kezdenünk ezt a megújítást. A bérmálás szentségének kiszolgáltatásakor azért imádkozunk, hogy a világ és ti is kedves bérmálkozók, de mindannyian megújuljunk. Az életben vannak olyan pillanatok, amelyeket nem lehet leírni, lerajzolni, lekottázni. Általában ezek valamilyen változást eszközöltek az életünkben, mint az elsőáldozás, de ilyen lehet a bérmálkozás is. Leírhatatlan érzések, gondolatok lehettek az apostolokban is. Mi lehet a titka ennek a leírhatatlan változásnak? Három mesterfogás van, amelyet magunkkal vihetünk. Az első, hogy az apostolok nem szóródnak szét, hanem visszatértek az emeleti terembe, ahol utoljára a Mesterrel voltak. Másodszor, közösségbe tértek vissza, egy közösséget alkotnak, s nem ki-ki a saját kis helyére húzódik vissza, hanem közösségbe. Harmadszor pedig együtt imádkoztak. A bérmálás szentsége ebben segít titeket, hogy ezt a hármas mesterfogást eltanuljátok és megéljétek. – zárta gondolatait Kerekes László.A szentbeszédet követően a bérmálandók megújították keresztségi fogadalmukat, majd a püspök kiszolgáltatta a Szentlélek ajándékait.


A szentmise végén a bérmálkozók nevében Kari Ákos mondott köszönetet a püspök úrnak, hogy kiszolgáltatta számukra a bérmálás szentségét. Hálájuk jeleként Hervai Katalin művésznő Uram te tudod, hogy szeretlek c. alkotásával ajándékozták meg Kerekes Lászlót. Végül Takó István plébános hála szavai következtek a püspök úrnak, a bérmálkozóknak, a segítőknek.Comments


bottom of page