top of page

Lelkigyakorlatos előkészület

Búcsús ünnepünkre Sajgó Balázs, Caritas lelkiigazgató segítségével készültünk, aki beszédeit a 27. zsoltár szavaira építette: „... a Te arcodat keresem Uram!”

Isten arcát kerestük a lelkigyakorlatos triduum alatt, mert az ünnep a célra irányítja figyelmünket.


Isten arcának keresése


Szicíliában Epifánió szerzetes egy nap felfedezte magában Isten ajándékát, azt a képességét, hogy gyönyörű ikonokat tudott festeni. El is határozta, hogy valami olyasmit fest, ami élete remekműve lesz: Jézus arcát. De vajon hol talál egy modellt, aki képes kifejezni egyszerre a szenvedést és az örömöt, a halált és a feltámadást, az istenit és az emberit egyszerre? Ettől kezdve nem nyugodott, útnak indult, egész Európát végigkutatta, de senkit nem talált. Nem volt olyan modell, akiről mintát lehetett volna venni Jézus arcához. Egyik este a zsoltár szavait ismételgetve aludt el: „A te arcodat keresem, Uram. Ne rejtsd el előlem a Te arcodat.”

Álmodott is: egy angyal visszavitte azokhoz, akikkel találkozott és minden arcból megmutatott neki egy részletet, amely azt az arcot Jézuséhoz tette hasonlóvá: például egy fiatalasszony öröme, egy gyermek ártatlansága, egy paraszt ereje, egy beteg szenvedése, egy elítélt félelme, egy anya jósága, egy árva ijedelme, egy bíró szigorúsága, egy gyóntatópap irgalma vagy egy leprás bekötözött arca.

Epifánió visszatért kolostorába és nekifogott a munkának. Egy év múlva kész lett Krisztus arcképe és ő bemutatta azt az apátnak és a barátoknak, akik megdöbbentek és térdre estek. Krisztus arca gyönyörű volt, megható, tekintete egyenesen az ember lelkébe látott. Hiába kérdezték Epifániót, nem tudták meg, ki ült neki modellt...


Az elmélkedés hanganyaga az alábbi linken:Saját arcom keresése

A szentség útja – önmagam megtalálása Istenben, az Ő arcának keresésében


Egy kisfiú megkérdezte édesapjától: – Édesapám, elmondod nekem, mekkora az Isten? Az apa az égre pillantott, és mert ott meglátott egy repülőt, visszakérdezett: – Szerinted milyen nagy az a repülő ott fent? A fiú így válaszolt: – Hát kicsi! Alig látom...

Ezután a férfi elvitte kisfiát egy hangárhoz, megálltak az egyik repülővel szemben, és ott ismét megkérdezte tőle: – És most mekkora ez a repülő? A kisfiú elcsodálkozott: – Ó, édesapám... hát ez hatalmas!

Ekkor így folytatta az apja: Látod, kisfiam. Így van ez a jó Istennel is. Az, hogy Ő mekkora, az attól függ, hogy mekkora a távolság KÖZÖTTE és KÖZÖTTED. Minél közelebb vagy Őhozzá, annál nagyobb lesz az életedben!


Az elmélkedés hanganyaga az alábbi linken:

Mások arcának szemlélése – mások megtalálása


- Amikor serdülőkorba értem – meséli egy ember a barátjának – apám figyelni kezdte, merre járok. Mindig azt mondta: - Fiam, soha ne menj diszkóba!

- Miért ne, papa? – kérdeztem.

- Azért, mert olyan dolgokat látsz ott, ami nem neked való.

Ez természetesen felkeltette az érdeklődésemet és az első alkalommal elmentem egy diszkóba.

- És láttál valami olyasmit, amit nem kellett volna? – kérdezte a barátja.

- Persze – válaszolta ő. – Láttam az apámat.


Az elmélkedés hanganyaga az alábbi linken:


Comments


bottom of page