top of page

Karácsony ünnepének miserendje

A Fiúisten születése az Atyaistentől a Szentháromság titka, ha ember találta volna ki, biztosan úgy okoskodott volna, hogy tökéletesen logikus, egyértelműen levezethető elmélet legyen.


Jézus az Atyától az idők kezdete előtt született, a Szűz Máriától való születés a földön való megtestesülést jelenti.

Talán senki sem gondolta, hogy a nagy Isten mint kisbaba, védtelenül jön közénk: "Nézzétek, itt vagyok, ha vállaltok, élek, ha megmosdattok, tiszta leszek, ha ennem adtok, nem halok éhen.”


Ez a hatalmas kiszolgáltatottság a szeretet lényege: leengedem a fegyvereket, leveszem magamról a páncélt, egészen odaadom magamat a másiknak — ennél szebb megtestesülést nem tudunk elképzelni, és ennél szebb tanítást sem: kicsinek, védtelennek, sebezhetőnek lenni és odabújni a másikhoz. Ez nagyon szép isteni és emberi vonás.


A Karácsony hatalmas örömünnep, mert ennél hangosabban, szebben nem lehet elmondani, amit Isten irántunk, emberek iránt érez, gondol. Biz­tos, hogy Isten minden tette üzen nekünk valamit: egy egyszerű lány gyermekeként, istállóba, állatok közé hozzánk érkező Isten a szeretet lényegéről beszél. Hatal­mas bizalommal kitárulkozik felénk!


E titok és szeretet ünneplésére hívunk, közösségi szentmiséink megünneplésével!


Ha gondolatban odatérdelünk a betlehemi jászol mel­lé, döbbenetes, hogy a kis Jézus nem tud beszélni, járni. Mennyire szegények, semmijük nincsen, sőt Heródes katonáinak lábdobogásától hamarosan visszhangzik a föld. A minimális létbiztonsága sincs meg ennek a kis Istenembernek.


Mivel indította útra a mennyei Atya Szent Fiát, mit ajándékozott Neki? Ha türelmesen tovább szemléljük az édesanyja ölében pihenő gyermeket, rádöbbenünk arra, hogy Jézus Krisztust a legnagyobb ajándékkal bocsátotta útra: a szeretettel. Mint minden gyermek, Ő is átöleli az anyukáját, rámosolyog, elbíbelődik a nevelőapja szakállával, bízik az emberben.


Egyetlen dolgot kapott a mennyei Atyától, a szeretet ajándékát. A szeretetet hozta a földre az Isten.


Leszállt az ég dicső királya, Légy üdvözölve, szent Karácsony, közénk ez ünnep hajnalán, mert földre hoztad az eget, jászolban fekszik rongy ruhában, elmúlik ím a bűn homálya, Ki a mennyet s földet alkotá. mert Te az üdvöt hirdeted. Légy üdvözölve, szent Karácsony,

mert földre hoztad az eget,

elmúlik ím a bűn homálya,

mert Te az üdvöt hirdeted.

Comments


bottom of page