top of page

Adventi gyertyagyújtások és hajnali szentmisék

Advent vasárnapjainak esti szentmiséjét ünnepi gyertyagyújtással kezdjük, így első vasárnap is.

Az első gyertya meggyújtásakor végiggondolhatjuk azokat a próféciákat, amik a Messiás eljövetelét előre meghirdették.

A második gyertya arra emlékeztet minket, ahogy az angyal hírül adta Máriának, majd Józsefnek is az örömhírt, hogy ők nevelhetik fel Isten Fiát, Jézust.

A harmadik héten, amikor felgyulladnak immár három gyertya lángjai, arra a világosságra gondolhatunk, ami a pásztorokat is megvilágította. Eljött a világ világossága, és a sötétségből szabadulást hozott mindannyiunknak.

Amikor pedig a negyedik gyertya lángja is felragyog, eszünkbe juthat a napkeleti bölcseket vezető betlehemi csillag ragyogása.


Advent köznapjain, hétfőtől péntekig, reggel 6 órától hajnali szentmisét ünneplünk templomunkban.

A hajnali mise vagy más néven angyalmise, adventben pirkadat előtt, hagyományosan 6 órakor bemutatott szentmise, a Megváltó várásának és a Mária-tiszteletnek a nép által megszeretett megnyilvánulása.

Comments


bottom of page