top of page

SZENTMISÉK

Az Eucharisztia „az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az Eucharisztiában ugyanis benne van az Egyház minden lelki java.”

(Katolikus Egyház Katekizmusának 1324. pontja)

A szentmise, a római katolikus liturgia legszentebb és legfontosabb része, katolikus értelemben az egész keresztény élet forrása és csúcsa, az Újszövetség tökéletes és örök áldozata, melyben Krisztus önmagát áldozza fel az Atyának a világ bűneiért a kenyér és bor színe alatt. A szentmise engesztelő, hálaadó, dicsőítő és kérő áldozat.

Miséző pap.jpg

SZENTMISÉK RENDJE

VASÁRNAPOKON

9:00

11:00

18:00

HÉTKÖZNAPOKON

Hétfő   

Kedd 

Szerda

Csütörtök 

Péntek

Szombat

7:30

7:30

7:30

7:30

7:30

---

---

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

HÉTKÖZNAPOKON

(adventi időben)

Hétfő   

Kedd 

Szerda

Csütörtök 

Péntek

Szombat

6:00

6:00

6:00

6:00

6:00

---

---

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

Minden hónap

utolsó csütörtökén 18 órától a betegekért,

utolsó péntekén 18 órakor az elhunytakért végzünk szentmisét.

Ősi keresztény szokás, hogy a hívők papjaikat arra kérik, imádkozzanak, mutassanak be szentmisét az ő szándékaikra. Székely népünk legtöbbször elhunytjai lelke üdvéért kér szentmisét, de illő élőkért és lelki célokért is szentmisét végeztetni (pl. hálából, család békéjéért, szeretett személy(ek)ért stb.) Amikor valaki szentmisét végeztet, akkor ő maga és a miséző pap együttes felajánlást végez a Mennyei Atya felé, kérve Őt, hogy Fia keresztáldozata és feltámadása érdeméért teljesítse kérésünket.

 

Kérjük, hogy két-három hónappal korábban jelezzék, azt az időpontot, amikor szeretnék végeztetni a szentmisét! A szentmise előjegyzése a Plébániahivatalban történik. A szentmise stóladíja 30,00 RON, melyet bejegyzéskor kell kifizetni a Plébánia irodájában. Szombaton és vasárnap nem végzünk elhunytakért szentmisét.

E heti, aktuális miserendünkről

  

 

tudhat meg többet.

Eucharisztia - Oltáriszentség.jpg

SZENTSÉGIMÁDÁSOK

VASÁRNAPOKON

(hónap első vasárnapján)

17:00

HÉTKÖZNAPOKON

Kedd

Csütörtök 

Péntek

(elsőpénteken)

17:00

17:00

17:00

A keddi szentségimádások csendes imaórák,

a csütörtöki és az elsőpénteki szentségimádások vezetésére

plébániánk lelkiségeit osztjuk be,

ennek ellenére szeretettel várunk mindenkit.

A lelkiségi csoportok beosztását

  

 

érheti el.

„A szentmisén kívüli szentségimádás folytatja és elmélyíti azt, ami a liturgikus ünneplésben történt „ugyanis csak az imádásban érlelődhet az igaz és mély összeszedettség. És éppen az Úrral való személyes találkozás (…) le akarja bontani a falakat nemcsak köztünk és az Úr között, hanem és elsősorban azokat a falakat, amelyek a többiektől választanak el minket”

(A szeretet szentsége 66. pont)

bottom of page