HIRDETÉSEINK

Évközi 2. vasárnap

1. A héten a szentmisék időpontjai:

            – hétfő 7:30

            – kedd - péntek: 7:30 és 18:00

            – szombat: 18:00

            – vasárnap: reggel 9:00, délelőtt 11:00 és délután 18:00

  

2. Kedden 17 órától csendes szentségimádási óra lesz.

 

3. Szerdán a szentmisék előtt közösen imádkozzuk a reggeli, illetve az esti dicséretet a zsolozsmából. Hívjuk a testvéreket erre az imaalkalomra is.

 

4. Csütörtökön 17 órától a Ferences Világi Rend tagjai vezetik a szentségimádást.

 

5. Folytatódnak a plébániai foglalkozások a megszokott program szerint. Naponta 16 órára várjuk a gyerekeket: kedden az óvodásokat, előkészítősöket, I és II. osztályosokat, szerdán a III. osztályosokat (elsőáldozók), csütörtökön a IV–VII. osztályosokat. Pénteken délután 16:30-ra várunk minden énekelni szerető gyereket a gyerekkórusra. Vasárnap este a szentmise után pedig az ifjúságot.

 

6. A következő héten a keresztény világ a Krisztus-hívők egységéért imádkozik „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt” mottóval. Reménységgel kérjük a Szentlélek munkáját, hogy Isten népe békés istentiszteleteken lehessen együtt az ökumenikus imahéten.

 

7. Az idén az ökumenikus imahét hagyományos formában Sepsiszentgyörgyön elmarad, de a Házasság Hetének programjait február 13 és 20. között a különböző felekezetekkel együtt szervezzük. A programok anyagi fedezetéhez adományaikat szívesen fogadjuk.

 

8. A jövő vasárnap a szentmise után egyháztanács gyűlést tartunk, amelynek kiemelt napirendi pontja az elmúlt év zárszámadása.

 

9. Ne feledkezzünk meg a sajtótermékeket magunkkal vinni, rendeléseinket megújítani, egyházi hozzájárulásunkat befizetni!.

ÁLDOTT NAPOKAT KÍVÁNUNK!

Hirdetéseinket nyomtatható verzióban

  

 

érheti el.