A KERESZTÉNY: AKIBEN ISTEN LELKE LAKIK

Nagyböjt V. vasárnap A év

Márpedig a testi ember nem lehet kedves Isten előtt. Ti azonban nem testi, hanem lelki emberek vagytok, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akiben viszont nincs meg Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha azonban Krisztus bennetek van, a test halott ugyan a bűn miatt, de a lélek él a megigazulás által. S ha annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust halottaiból, akkor Ő, aki feltámasztotta Jézus Krisztust halottaiból, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. Róm 8,8-11

A bűn legszörnyűbb következménye, hogy reménytelenné teszi az embert. A gonosz kísértése: nincs kiút!

Egyik alföldi faluban a temetőhöz vezető bekötőút elején, a temetőt jelző tábla mellett ott van a Zsákutca-jelzés. Innét nincs tovább! Megkísértésünk mindig a nagy ígéretek, abszolút biztos jólét, csak öröm és siker… Amikor bedőltünk, s engedtünk a gonosznak, akkor kisstílű, ostoba fajankóvá válunk: mint Ádám, aki a bűn elkövetése után bujkál a Teremtője elől, mert rájön, hogy mezítelen… Addig is az volt: kinyílt a szeme – a gonosz megígérte – csak nem a tudásra, hanem a félelemre: rövidlátó lett!

A reménytelenség ránk szakad életem terhei miatt, a múltam, a szeretteim miatt. Nincs az a múlt, az a lelki állapot, amelyre Isten Fia nem adhat teljes feltámadást!

Hányszor úgy vagyunk, mi hívők is, hogy Jézust mint egy szimpatizánsunkat tekintsük. Megesik rajtunk a szíve. Ennyi! De Jézus nem állapodott meg annál, hogy könnyekre fakadt barátja halálán. Odajön a sírjához: „Hengerítsétek el a követ!” – (Jn 11,39). Nem Ő hengeríti el a követ, hanem azok, akik odatették. Neked kell elhengeríteni a szívedet bezáró követ: a haragot, a fájdalmat, a megkövesedett szokásaidat, szenvedélyedet, amellyel lezártad az életedet. Még akkor is meg kell tenni, ha hirtelen feltör belőled a szinte megbotránkozó tiltakozás: mint az evangéliumi Mártából feltör a fájdalom: Uram, már szaga van, hiszen negyednapos!

Ne halottra, a bűnös múltadra nézz, hanem Arra, aki az Élet: Jézusra hallgass.

Hányszor kapom a tiltakozást, amikor valakit bűnei megvallására és bánatára hívok: „Azt én magam szoktam elintézni magammal!” Odahengerítetted a követ szívedre és lepecsételed azzal, hogy magad istene, bírája, felmentője vagy. Ez a „csináld magad” hívő! Hogy nem működik az ilyesmi, mutatja, hogy az illető egyre aggódóbb, keserűbb. Bezárta magát, s bent panaszkodik, hogy kilátástalan.

A bűnbánat szentségében Isten Lelke kiárad Jézus Krisztus által. Bátorság, tehát, s fogadjuk Isten igéjének bíztatását: Ha annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust halottaiból, akkor Ő, aki feltámasztotta Jézus Krisztust halottaiból, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. (Róm 8,11).

(2014)