Isten hozta !


Dicsértessék a Jézus Krisztus!


Krisztusban szeretett testvérek!


Bátor cselekvésre való készség kifejezésével indul az új egyházi év, amelynek mottója: „Követlek téged, bárhová mész!” Lk 9,57

Az evangéliumban sokszor olvassuk, hogy meghív követésére személyeket. Van, aki azonnal válaszol erre a hívásra, azonban vannak olyanok is, akik kifogásokat keresnek vagy elutasítják a meghívást. Az új egyházi évben, azokra tekintünk, akiknek volt bátorságuk kijelenteni és megtenni, amit az év mottója is kifejez.

Nagy szellemi és lelki nyomás alatt tart bennünket a világ, hogy maradjunk csak a megszokottnál az „istenes” világ elutasításában és legyünk „haladók” a liberális világ új eszméinek elfogadásában és támogatásában úgy anyagilag, mint szellemileg és lelkileg.

Jézus szelíd szava, „Kövess engem!” – ma is hangzik. Igaz ő nem veszi fel a versenyt a média hangoskodó szereplőivel, a reklámok kápráztató színeivel, a plázák özön kínálatával. Mindezek az érzékeknek szólnak, Jézus szava a szívnek. Csak akik a szívükkel hallanak és látnak képesek követésére.

Plébániai közösségünk célja, hogy megtanuljuk ezt a szívvel való látást és hallást. Csak így leszünk képesek imádkozó – Istenre figyelő és szeretetet ajándékozó – embertársára figyelő személyekké válnunk. Ez lesz az igazi Krisztuskövetés. Ezt a célt szolgálják a szentmisék, szentségimádások, lelkiségi találkozók és ifjúsági gyermekprogramok. Hívjuk mindezekre szeretettel a testvéreket – gyermekeket, ifjakat, felnőtteket, családokat.

Martin Luther King mondja: „Megtanultunk repülni, mint a madarak, megtanultunk úszni, mint a halak, de nem tanultunk meg élni, mint a testvérek.” Feladatunk ezt megtanulni, mert elveszíthetjük egymást. Ha pedig egymást elveszítjük, elveszítjük az Istent is. Induljunk el Jézus után, válaszoljunk bátran neki: „Követlek téged, bárhová mész!” – és ő elvezet minket egymáshoz és az Atyához. Erre az utazásra hívjuk híveinket.


Dávid György plébános

 
Ima az egyházközségért


Krisztus Király, egyházközségünk Ura irgalmazz nekünk.

Küldd áldásodat, hogy egyházközségünk és családjaink, nemzedékről nemzedékre szeretetben, hűségben, egységben és békében éljenek.

Küldd áldásodat, hogy kicsinyeink, a gyermekek, akiket annyira szerettél, megáldottál és példaként állítottad őket Atyád országának elérésében, az Isten félelmében, szeretetében, örömben éljenek és készek legyenek a Te szavadat, hívásodat meghallani és szüleik valamint közösségünk örömére növekedni kedvességben és bölcsességben.

Küldd áldásodat és tanítsd fiataljainkat, hogy hol keressék örömeiket és boldogságukat. Vezesd őket a szentségek vétele által az erényes élet útján, hogy megszentelődve és megerősödve ne térjenek le a jó útról. Lelked által segítsd, hogy Téged tartsanak útjuknak - aki az Atyához vezeted őket, igazságuknak - aki szabaddá teszed értelmüket és életüket - aki igazi örömre gyújtod szívüket.

Küldd áldásodat a szülőkre. Segítsd őket, hogy hűségük, szeretetük és munkájuk által növekedjék és boldoguljon családjaink élete. Add, hogy a férfiak, az édesapák szavuk és példájuk által a hit tanúi legyenek gyermekeik számára. A nők, az édesanyák örömmel vállalják és neveljék a gyermeket, tanítsák imádkozni és ismertessék meg velük a Te igazságaidat és parancsaidat.

Küldd áldásodat a nagyszülőkre, hogy örömüket leljék gyermekeik és unokáik életében, munkájában, sikerében és az imádságban kitartva támogassák őket a világban való tanúságtételükben.

Küldd áldásodat az idősekre és betegekre, hogy a te szenvedésedből, keresztedből és feltámadásodból erőt és vigasztalást merítve, ajánlják szenvedésüket és imáikat plébániánk híveinek megszentelődéséért.

Küldd áldásodat vezetőinkre, elöljáróinkra, pedagógusainkra, gyógyítóinkra, lelkipásztorainkra, hogy Jézus példájából tanulva, mint jó pásztorok vezessenek, tanítsanak és gyógyítsák testi-lelki sebeinket.

Légy irgalmas Ura és bírája azoknak, akik a Te országod örömében reménykedve költöztek el közösségünkből és add nekik, hogy minél előbb eljussanak szent színed boldogító látására.

Urunk Jézus Krisztus! Valljuk, hogy te vagy a világ, egyházközségünk és családjaink Királya. Hallgasd meg imánkat, melyet égi édesanyánkkal a Boldogságos Szűz Mária közbenjárásával terjesztünk eléd, és segíts, hogy közösségünkben mielőbb megvalósuljon Atyádnak országa, ahol Te vagy az Úr és Király a mi szíveink fölött. Ámen.

 

 


(Latogatoink szama 2009.09.08 18:00 ora ota: 14091)