Hirdetések

 

 

 

 

1. A szükség állapot idején a szentmisék időpontja templomunkban vasárnap és hétköznap délután 17 óra, melyet a facebook-on és a krisztuskiraly.ro honlapon élőben közvetítjük.

 

Kérjük az idős testvéreket, hogy maradjanak odahaza és az internet, a Mária Rádió vagy a televízió segítségével kapcsolódjanak bele a szentmisékbe.

 

2. Az Egyházi Törvénykönyvünk 87. kán. 1. paragrafusának előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. A további intézkedésig a felmentést megadom a főegyházmegye területére! – közli a főpásztor.


 

3. Gyerekeink, fiataljaink és a bérmálásra készülők számára az iskolaszünet alatt nem lesznek foglalkozások a plébánián. Kedden a jegyes kurzus is elmarad.

 

 

. Lehetőség adódik, hogy a jövedelmük utáni adójuk 2%-val támogassák plébániánkat. A típusnyotatvány letölthető a krisztuskiraly.ro honlapról.


 

7. Kérjük azokat, akik tehetik, az egyházzal szembeni anyagi kötelezettségüket, egyházi hozzájárulásukat banki átutaláson keresztül fizessék be.

 

Plébániánk adatai:

 

Parohia Romano Catolică Sf. Gheorghe V.

 

Cod fiscal: 22223321

 

Cont bancar lei: BCR Sf. Gheorghe

 

Cod iban: RO90RNCB0124089803440001

 

 

 

Mindnyájuknak egy imában, családjuk körében eltöltött vasárnapot és kegyelemteljes nagyböjtöt kívánunk.

 

 

 

TOVÁBBI ÉRSEKI RENDELKEZÉSEK:

 

Szentségkiszolgáltatások:

 

Keresztség: Felfüggesztődik a szentség csoportos kiszolgáltatása.

 

A szentséget egyedi esetekben a szűk családi kör jelenlétében szolgáltassuk ki.

 

Házasság: szentmise nélkül történik, a házasulandók családtagjainak jelenlétében.

 

A temetés előtti virrasztás tilos. A szertartást a közvetlen családtagok jelenlétében végezzék.

 

Nincs gyászmise. Ajánljuk fel a híveknek, hogy a járvány elmúltával erre is sor kerül.

 

A papok a járvány miatt nem juthatnak be a kórházakba, ezért javasolják a kórházi kezelésre szorultaknak a tökéletes bánat felindítását, amely által a szükséghelyzetben elnyerhetik Isten bocsánatát.

 

A hívek gyóntatása továbbra se maradjon el. A szükséges óvintézkedések betartásával tegyük lehetővé a szabadtéri gyóntatást, ahol az előírások szerinti távolság betartható. Ajánlható a tökéletes bánat felindítása, hozzátéve azt, hogy aki ezt a lehetőséget választja, rendelkezzen a mielőbbi szentgyónás elvégzésének szándékával, (vö. 916. k.)

 

Arra buzdítok mindenkit, hogy életünk e nehéz időszakában kitartóan imádkozzunk az országunkban és az egész világon oly sok embert érintő járvány megszűnéséért. A megpróbáltatás időszakában erőt vehet rajtunk a félelem. Az elszigeteltség és a magány következtében felismerjük, hogy az életünket nem mi irányítjuk, nem a mi ellenőrzésünk alatt áll, szembesülünk saját identitásunkkal és a halál tényének gondolatával. Ne meneküljünk el, ha ránk törnek félelmeink, hanem bátorsággal és imádkozva nézzünk szembe mindezzel, Isten szerető kezébe helyezve magunkat és mindannyiunkat.

 

„Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, amíg a veszély el nem múlik”. (Zsolt 57,2)

 

 

 

Gyulafehérvár, 2020. március 19. 

 

Gergely érsek