Hirdetések

Évközi 2. vasárnap – 2019. január 20.

1. A héten a szentmisék időpontjai:

– hétfő – 7,30

– kedd – péntek – 7,30 és 18,00

– szombat –18,00

      vasárnap 10,30 és 18,00

A hétköznapi szentmisék az altemplomban lesznek.

 

2. Elkezdődött az imatized a Krisztus-hívők egységéért. A teljes programot kifüggesztettük a kijáratnál. Itt templomunkban, holnap, hétfőn este 18 órától lesz az imaóra. Hívunk mindenkit szeretettel.

 

3. Gyerekeink számára folytatódnak a plébániai foglalkozások. Az ifjúság számára csütörtökön este 19,00 órától van találkozó.


 4. Csütörtökönként 17 órától szentségimádást tartunk. A lelkiségeinket osztottuk be a vezetésére. Most csütörtökön a Plébánia ifjúsága fogja vezetni az imaórát.


5. Minden hónap utolsó péntekén este 18 órakor az elhunytakért végzünk közös szentmisét. Aki elhunytjairól ekkor szeretne megemlékezni, a szentmise előtt jelezze szándékát a bejáratnál, és elhelyezheti erre a célra szánt adományát a kitett perselyben.

 

6. Jövő vasárnap a 10,30 –as szentmise keretében gyerek mise lesz és ekkor tartjuk az elsőáldozó gyerekek bemutatását. Hívjuk a testvéreket, hogy minél többen jöjjünk el és imádkozzunk velük és értük. Az elsőáldozás ebben az esztendőben május 19 –én lesz a 10,30 –as szentmise keretében.


 7.  Jövő vasárnap délután 16 órára a Rózsafüzér társulat tagjait várjuk találkozóra plébániánk hittantermében.


8. Akik az újságot megrendelték, ne feledjék el magukkal vinni.


9. Február 11 –én Lourdes-i Boldogasszony Ünnepe, a betegek világnapja. Ezért 10 – én, vasárnap, a 10,30 –as szentmise keretében a betegeink és időseink számára kiosztjuk a Betegek szentségét. Mivel Szentség, csak a katolikusok vehetik fel, azok, akik szentgyónással rákészültek a szentségvételre. Kérjük a testvéreket, hogy amennyiben lehetséges, akkor készítsék fel és időseiket, betegeiket hozzák el a szentmisére. Aki segítséget kér a betegszállításhoz, kérjük, jelezze, hogy segíteni tudjunk.


10. Plébániánk március 2-án, kosaras farsangi bált szervez. Szeretettel hívjuk a testvéreket a közös együttlétre. Jelentkezni a plébánia irodájában lehetséges. A részvételi díj családonként 20 lej.


Mindnyájuknak egy kellemesen eltöltött vasárnapot és áldásos hetet kívánunk.

 

Az ökumenikus ima tízed rendje

 

 Január 18. Szent Benedek kat. templom,

szolgál: Zelenák József, evang. esperes

Január 19. Gyöngyvirág utcai ref. templom,

szolgál: Hajdú János, kat. esperes

Január 20. Evangélikus templom,

szolgál: Hegyi István, ref. lelkipásztor

Január 21. Krisztus Király kat. templom,

szolgál: Marosi Árpád, ref. lelkipásztor

Január 22. Vártemplom új gyülekezeti terme,

szolgál: Szabó Lajos, kanonok

Január 23. Szent József kat. templom,

szolgál: Kovács István, unit. lelkipásztor

Január 24. Szemerjai ref. templom,

szolgál: Takács Dezső, kat. plébános

Január 25. Szent Gellért kat. templom,

szolgál: Müller Lóránd, ref. lelkipásztor

Január 26. Unitárius templom,

szolgál: Dénes Előd, ref. lelkipásztor

Január 27. Belvárosi ref. templom,

szolgál: Elekes Szabolcs, kat. lelkész