Ferences Világirend

 » Ferences Világirend

Ferences Világi Rend

A Sepsiszentgyörgy-i Ferences Világi Rend, régi nevén Ferences harmadik rend, 1992. február 22-én alapíttatott, az Erdélyi Szent István Ferences Rendtartomány miniszterprovinciálisa által, Árpádházi Szent Erzsébet védnöksége alá helyezve. Ezen hivatalos bejegyzést megelőzően, 1940-ben 12 harmadik rendi fogadalmas testvér Brassóból átmenekült városunkba. Az évek során, titokban újabb testvérek tettek fogadalmat Brassóban, Esztelneken és Csíksomlyón. 1990-ben közel 20 fogadalmas testvér volt.

Mi is valójában a Ferences Világi Rend? Ki volt az alapítója? Rendünk egy nagy apostola így fogalmazott: „Isteni mű!” XIII. Leó pápa szerint: „Az egyéni és közös üdvösség biztos oltalma!” Alapítója Assisi Szent Ferenc 1221-ben. Ferences életünk célja: az evangéliumi élet, ami egyenlő a mi Urunk, Jézus Krisztus evangéliumának megtartása, élvén engedelmességben, szegénységben és tisztaságban.

Működésünk programja: minden hónap harmadik szombatján rendszerint közös szentmisén való részvétel, közös ima, elmélkedés és megbeszélés.

Lelkivezetőnk a Ferences Rendtartomány által kinevezett ferences atya, jelenleg P. Asztrik OFM, csíksomlyói ferences atya.