Egyházi hozzájárulás

 » Egyházi hozzájárulás

 

AZ EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSSAL KAPCSOLATBAN

 

Az Egyház ötödik parancsa arra int bennünket, hogy „az Egyházat anyagi hozzájárulásunkkal is támogassuk!” Tudjuk, hogy a közösségi élet, az épületek fönntartása, javítása, az egyházközségi programok szervezése, templom és hittanterem fűtése, az alkalmazottak juttatása anyagi terhet ró a közösségre. Ez úton is szeretnénk megköszönni azoknak, akik az elmúlt esztendők során becsülettel vállalták az egyházfenntartás terhét, és rendszeresen befizették támogatásukat. Bizonyos években házhoz mentek ezért az adományért, viszont most kérjük híveinket évente egy alkalommal, látogassanak el plébániánk irodájába, és ott fizessék be adományukat. 1990 –től az egyház döntése alapján minden kereső jövedelmének 1%-val kellene támogassa a közösséget. Aki erre kis jövedelme miatt nem képes, azt kérjük, hogy kereső személyenként minimálisan 40 lejjel támogassa Egyházát. Kérjük híveinket tekintsék szívügyüknek egyházközségünk támogatását.