A Hit és Fény – fogyatékosokkal foglalkozók csoportja

 » A Hit és Fény – fogyatékosokkal foglalkozók csoportja

A Hit és Fény


R E M É N Y

  • a fogyatékos ember számára

megmutatja, hogy van helye a társadalomban és az Egyházban, s hogy fontos üzenet birtokában van, amelyet hirdetnie kell.


  • a szülők számára

baráti támaszt kínál fel, amely hozzásegíti őket, hogy jobban megismerjék gyermeküket, s hogy felfedezzék, gyermekük képes a fejlődésre és az egység forrásává válhat.

  • a barátoknak

lehetőséget nyújt a fogyatékos ember megismerésére, valamint arra, hogy a barátok elkötelezzék magukat iránta, s hogy engedjék magukat új utakra vezetni.

TEVÉKENYSÉGEINK


A Hit és Fény egy–egy közössége általában harminc tagot számlál, akik rendszeresen összejönnek, hogy

Találkozzanak és osztozzanak

Minden együttlét alkalom a találkozásra, beszélgetésre, és egymás meghallgatására. Az a lényeg, hogy személyes kapcsolatok alakuljanak, ahol felfedezzük a másik szenvedéseit, és lelki ajándékait, ahol megtanuljuk egymást a nevünkön szólítani. Az osztozás szavakkal vagy valamilyen közös tevékenység útján történik. A figyelmességre és hűségre épülő baráti kapcsolatokban Isten szeretetének jeleivé válunk egymás számára.

Ünnepeljenek

A barátságból fakad az öröm. A találkozókat a kötetlenség jellemzi : énekelünk, táncolunk, egymást kínálgatjuk néhány jó falattal.

Imádkozzanak

A találkozás a közös imádságban és az eucharisztia ünneplésében éri el a csúcspontját, amikor egységre lépünk Istennel és testvéreinkkel.

Tevékenykedjenek

  • Táborok, hétvégi kirándulások
  • Zarándoklatok, rendes találkozók
  • Ünnepi alkalmak
  • Megjelenés a nyilvánosság elött Szentgyörgy napon.

A Hit és Fény közösségek a helyi Egyház életébe bekapcsolódva kívánnak müködni.

Rendszeres találkozóink minden hónap utolsó csütörtökén.

A ROMÁNIAI MAGYAR HIT ÉS FÉNY KÖZÖSSÉGEK


13 elfogadott és 2 alakúló közösség:

Fenyő – Sepsiszentgyörgy

Molnár Zita, 520024 Sf. Gheorghe

Aleea Luceafărului Bl.60/F/8

Tf.: 0267 324.567 vagy 0722 598.326

Harmatcsepp – Sepsiszentgyörgy

Blága Botond, 520067 Sf. Gheorghe,

Aleea Teilor Nr. 1 Bl.6 Sc.B ap.8

Tf: 0728-061070

Pipacs – Kolozsvár

Szeretet – Marosvásárhely

Szív – Marosvásárhely

Civitas Dei – Csernakeresztúr

Bartimeus – Csíkszereda

Harang – Türkös

Gyöngyvirág – Nagyvárad

Shalom – Ditró

Mécs – Marosszentgyörgy

Mustármagnyi Parlament – Szatmárnémeti

Ibolya – Régen

*** - Csíkszentdomokos

Csillagsugár – Diószeg


EGY KIS TÖRTÉNELEM


Egy fiatal francia pár Lourdesi zarándoklatra jelentkezett sérült gyermekével, de elutasították őket. Ekkor maguk indultak el, de ott még több fájdalom érte őket: a szállóban nem vehettek részt gyermekükkel a közös étkezésen nehogy zavarják a többi vendéget. A barlangnál imádság közben is összesúgtak mögöttük. Így aztán a zarándoklatról még sebzettebb szívvel tértek haza.

Ezt követően 1968-ban szülők és nevelők egy kis csoportja Jean Vanier és Marie-Hélene Mathieu indítására egy Lourdesi zarándoklat szervezésébe kezdtek, értelmi fogyatékos gyermekek fiatalok és felnőttek számára, akik szüleikkel és barátaikkal készültek az utra.

Három évvel később, 1971 – ben Húsvét ünnepére 12.000 zarándok érkezett 15 országból, hogy a Masabielle barlahgjánál találkozhassanak. Közülük négyezer volt az értelmi fogyatékos. Három nap imádság, ünneplés találkozások, amiket nem korlátoztak sem az országok, sem a korosztályok sem az értelmi szintek között jelentkező határok. A békének, az örömnek, a fogyatékos ember gazdagsága felismerésésnek ez a robbanásszerű feltörése mindenkiben nagy reményt keltett.

Azok a közösségek, amelyek erre a zarándoklatra szerveződtek, folytatták a találkozókat és új közösségek is születtek belőlük. Így jött létre a Hit és Fény.

1975 – ben egy ujabb nemzetközi zarándoklat során újra együtt volt minden közösség Rómában. VI. Pál pápa megerősítette a legszegényebbek helyét az egyház szívében, és bátorította a mozgalmat.

A harmadik közös zarándoklat Lourdesba 1981 Húsvétján volt. II János Pál pápa üzenete megerősítette a Hit és Fényt abban, hogy gyökeret verjen az Egyházban és a társadalomban.

Ma az öt kontinens hetvenöt országában több mint 600 közösség létezik, és számuk ma is egyre nő. A mozgalom katolikus kőzegben született, de az évek során külömböző felekezetű tagok bekapcsolódásával ökumenikus jelleget vett fel. Ezek az ökumenikus közösségek bizonyságot tesznek arról, hogy az értelmi fogyatékos ember az egység magjává válhat, nem csak a társadalomban és az Egyházban, hanem az egyházak között is.

A HIT ÉS FÉNY

KÖZÖSSÉGI MOZGALOM

A közösség szívében az értelmi fogytékosságuk miatt könnyebben vagy sulyosabban sérült embereket találjuk, akiket szüleik és barátaik, különösen a fiatalok vesznek körül.

Ezek nem együttélő, hanem inkább olyan közösségek, melyek tagjai rendszeresen találkoznak. Nehézségeik és reményeik kölcsönös megosztása mély kapcsolatot teremt közöttük, amelyek az ünneplés, az imádság és az Eukarisztiában való részesedés során tovább erősödnek.

„Az a fontos, hogy egymásra találjunk, meghallgassuk a fogyatékos embereket, hogy valóságos kapcsolatok szülessenek. Így ismerjük meg és szeretjük meg egymást. Senkit sem hagyunk magára, s arra törekszünk, hogy egymás terhét hordozzuk, és bíztassuk egymást a haladásra „ Jean Vanier2009 -ben tartott rendezvényeinkről néhány kép

Szentkirályi kirándulás

Gyimesi tábor 2009

Mikulás, 2009