KERESZTELÉSSEL KAPCSOLATBAN

 

 

Megkérjük azokat a családokat, akik gyerekük számára a keresztség szentségét kérik, hogy ez iránti szándékukat a keresztelés időpontja előtt legalább egy hónappal jelezzék a plébánián, hogy az oktatás időpontját időben tudjuk megegyezni. Akik Húsvét körül akarják gyerekük keresztelését, a legbensőségesebben a húsvéti feltámadási szentmise keretében szolgáltatja ki az egyház a keresztség szentségét. Aki teheti, ekkor kérje gyereke keresztelését.

A keresztelés időpontja templomunkban szombatonként 12 és 18 óra, vasárnaponként 10,30 óra.
Plébániánkon keresztelésre való felkészítést minden hónap utolsó péntekén tartunk, 19  órakor.


 

 

 

BÉRMÁLKOZÁSSAL KAPCSOLATBAN

 

 

- Egyházközségünkben bérmálás 2019 – es esztendőben nem lesz.

 

 

 

HÁZASSÁGKÖTÉSSEL KAPCSOLATBAN

 

 

 Azokat a fiatalokat, akik házasságot szeretnének kötni templomunkban, a 2018-os esztendőben, meghívjuk február 13 –tól, kedd esténként 19,00 órától szervezésre kerülő jegyes kurzusra. Szándékunk pedagógus, pszichológus, keresztény család, egyházjogász, lelkipásztor bevonásával és segítségével kellő képen fölkészíteni fiataljainkat a családos élethivatás méltó megélésére. A házasságkötés időpontja előtt legalább három hónappal kérjük jelezni annak időpontját.


 

 

ELSŐÁLDOZÁSSAL KAPCSOLATBAN

 

 

 

Elsőáldozáshoz azok a legalább III. osztályosok járulnak, akik belekapcsolódnak a plébániánkon szervezett hitoktatásba és a vasárnapi szentmisékbe, valamint kellő képen fölkészültek a szentség vételére. Az elsőáldozók bemutatása 2019. január 27 -én a 10,30-as szentmise keretében. Az elsőáldozás időpontja 2019. május 19 –én de. 10,30 órakor. A szülőkkel is szeretnénk találkozásokat szervezni, ezekről az alkalmakról gyerekeiken keresztül értesítjük a szülőket. Megkérjük, amennyiben lehetséges, akkor mindkét szülő, vallásától függetlenül vegyen részt ezeken a találkozókon.

 

 

GYÓNTATÁSSAL KAPCSOLATBAN

 

 

 

A bűnt mindig az Isten bocsátja meg. A bűnbocsánat szentségében pedig, a mi bűneinkért önmagát engesztelésül adó Jézus Krisztussal találkozunk. Az Atya Fián keresztül a bűnbocsátó irgalmasságát embereken keresztül közvetíti: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket… Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akinek pedig megtartjátok, az bűnben marad!” (Jn20,21-23) Szentgyónási lehetőség a szentmisék előtt és alatt van. Lelkibeszélgetésre előzetes egyeztetés alapján fogadjuk a testvéreket.