Aktuális Főegyházmegyei lelkipásztori munkatársképzés indul Sepsiszentgyörgyön

Főegyházmegyei lelkipásztori munkatársképzés indul Sepsiszentgyörgyön

 

 

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottsága Isten kegyelméből újra meghirdeti a főegyházmegyei lelkipásztori munkatársképzést ez év októberétől, Sepsiszentgyörgyön. Kérem a Paptestvéreket, hogy biztassák és segítsék azokat a híveket, akik a lelkipásztori munkájukban segítségükre lehetnek a képzés elvégzése után.

A főegyházmegyei lelkipásztori munkatársképzés az elkötelezett, vagy magukat elkötelezni vágyó keresztényeket szólítja meg. Azokat, akik Istennel és az Egyházzal kapcsolatos ismereteiket szeretnék elmélyíteni, valamint - egyházi közösségeink aktív tagjaiként - a közösség adott keretein és lehetőségein belül szolgálatot is vállalnak.

A képzés célja:  lelkipásztori munkatársak képzése, a római katolikus Egyház tanításának elmélyítése, annak gyakorlati alkalmazása, a vallási műveltség szintjének emelése, a tudatos/öntudatos keresztény közéletiség fejlesztése, szociális, karitatív lelkület, érzékenység fejlesztése, a lektori és akolitusi szolgálat felvevésére való felkészítés. Eddigi tapasztalatok alapján ajánljuk egyháztanácsosoknak, fizetett alkalmazottaknak is - mint sekrestyések, irodai alkalmazottak stb.

 

A kurzus egyben akolitus*- és lektorképzést** is magába foglal azok számára, akik plébánosi ajánlással rendelkeznek, és a feltételeknek megfelelnek.

* Az akolitus az eukarisztikus ünnepléseknél az oltárszolgálat felelőse, szükség esetén áldoztathat, elviheti az eukarisztiát a kórházban vagy otthonukban fekvő betegeknek/ időseknek, önálló igeliturgiát végezhet, illetve esetenként vezetheti a szentségimádást.  (Vö. Gyulafehérvári Főegyházmegye Zsinati könyve, 27-es rendelkezés)

**A lektor a liturgikus cselekményeknél az ige szolgálatának felelőse, felolvashatja az evangélium kivételével a szentírási részeket, az egyetemes könyörgéseket, a liturgia magyarázatait, továbbá felkészíti és irányítja a felolvasókat. (Ministeria quedam, V.)

 

Mit nyújt a képzés a résztvevőknek?

>    teológiai ismereteket;

>     rálátást Főegyházmegyénk szükségleteire, közösségeinkre, a plébániai teendőkre;

>     csoport- és közösségvezetői ismeretek megszerzését;

>     az Isten-kapcsolat elmélyítését, rendszeres lelki feltöltődést;

>     közösség-élményt;

>     felkészítést a lektori, illetve akolitusi szolgálat végzésére, kiemelve a lirgikus képzést, a liturgiába való bevezetést.

 

A képzés felépítése:

A képzés időtartama 3 év (2019-2022). Évi négy, hétvégi, tömbösített képzési alkalom (péntek délutántól szombat délutánig). Egy-egy képzési tömb a lelki program mellett elméleti előadások, műhelymunkák, csoportmegbeszélések keretében négy témát foglal magába.

Az egyes témákat mindig négy szempont szerint vizsgáljuk: a szentírástudomány, a szisztematikus teológia, a diakónia, valamint a gyakorlati pasztoráció szempontjai szerint. Az elméleti impulzusokat gyakorlati megvilágítás követi, amelyek alapján történnek a csoportbeszélgetések és a műhelymunkák.

 

A képzés helyszíne: Sepsiszentgyörgy - Szent József plébánia.

Az érdeklődők f. év szeptember 12-ig jelentkezhetnek a gyf.pasztoralis.iroda@gmail.com  elektronikus postacímen, a következő adatok megadásával: név; lakcím; születés időpontja; születés helye; plébánia neve; plébános neve; foglalkozás; email-cím; telefonszám. A jelentkezéshez plébánosi ajánlás szükséges, amelyet az első találkozásra kell hozni!

További információk a a Főegyházmegyei Pasztorális Iroda munkatársánál:

Molnár Izabella: +40 753 869 706