Június 20.

Sötétségben, viharban, szürke állapotokban elcsendesedett indulatok, néma szobabelsők, üres útszakaszok, elnéptelenedett utcák, megpihenő mozgásokban megpillantott napfény magadhoz vonzottál megtaláltál, kivezettél a komor végtelenségből, a Te tiszta világodba. Megtalált napfény, felgyulladt fehérség, felvirult lehangoltság, kitárult hálaadó kezek Terád mutatok, téged fogadlak be, tehozzád költözöm, hozzád érkezem, belőled lélegzem ...


Steigerwald Tibor: Vallomások